One way trip

Định nghĩa One way trip là gì?

One way tripChuyến đi một cách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ One way trip – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều đó không liên quan đến việc trở lại cuộc hành trình về nguồn gốc.

Definition – What does One way trip mean

That does not involve return journey to the origin.

Source: ? Business Dictionary