OPJU File

? Cách mở file .OPJU? Những phần mềm mở file .OPJU và sửa file lỗi. Convert N/A OPJU file sang định dạng khác.

.OPJU File Extension

   

File name OPJU File
File Type Origin Unicode Project
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .OPJU là file gì?

OPJU là Data Files – Origin Unicode Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OPJU là một dự án tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa tất cả các cửa sổ con trong dự án, trong đó có thể bao gồm các bảng tính, 2D / 3D đồ thị, và ma trận. OPJU còn cả các file lưu trữ các biến dự án, bộ lọc nhập khẩu, kết quả đăng nội dung, và siêu dữ liệu.

What is a OPJU file?

An OPJU file is a project created by Origin 2018 and later, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains all child windows in the project, which may include worksheets, 2D/3D graphs, and matrices. OPJU files also store project variables, imported filters, results log contents, and metadata.

Cách mở .OPJU file

Để mở file .OPJU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPJU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPJU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPJU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin Viewer
  • OriginLab Origin
  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OPJU

File .OPJU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.