Philanthropist

Định nghĩa Philanthropist là gì?

PhilanthropistTừ thiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Philanthropist – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân mà luôn làm cho đóng góp từ thiện để cải thiện điều kiện trên thế giới một cách nào đó. Một số cũng-biết nhà hảo tâm bao gồm người sáng lập Microsoft Bill Gates, Henry Ford, và J. Paul Getty.

Definition – What does Philanthropist mean

An individual that consistently makes charitable donations to improve conditions in the world in some way. Some well-know philanthropists include Microsoft founder Bill Gates, Henry Ford, and J. Paul Getty.

Source: ? Business Dictionary