PHY File

? Cách mở file .PHY? Những phần mềm mở file .PHY và sửa file lỗi. Convert N/A PHY file sang định dạng khác.

.PHY File Extension

   

File name PHY File
File Type 13ds Max Physique File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .PHY là file gì?

PHY là 3D Image Files – 13ds Max Physique File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập mô hình 3D tạo ra bởi 3ds Max, một gói phần mềm được sử dụng để mô hình hóa và hình ảnh động; định nghĩa như thế nào một làn da 3D vẻ khi kết hợp phong trào một bộ xương động vật hai chân của; cho phép vóc dáng của biped để tính chuyển động quay như rigidness xương, cơ bắp phồng lên, và gân duỗi.

What is a PHY file?

3D model file created by 3ds Max, a software package used for modeling and animation; defines how a 3D skin looks when matching a biped skeleton’s movements; allows the biped’s physique to capture motion properties such as bone rigidness, muscle bulging, and tendon stretching.

Cách mở .PHY file

Để mở file .PHY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHY do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • DnaSP
  • DnaSP
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PHY

File .PHY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.