PSV File

? Cách mở file .PSV? Những phần mềm mở file .PSV và sửa file lỗi. Convert N/A PSV file sang định dạng khác.

.PSV File Extension

   

File name PSV File
File Type 1Pipe System Viewer File
Nhà phát triển Engineered Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (24 Bình chọn)

File .PSV là file gì?

PSV là CAD Files – 1Pipe System Viewer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Engineered Software.

CAD tập tin được tạo ra bởi PIPE-FLO, một ứng dụng dùng để thiết kế các hệ thống chất lỏng và đường ống khí đốt; chứa một mô hình hoạt động của một hệ thống đường ống có thể được xem với chương trình PIPE-FLO Viewer miễn phí; sử dụng một định dạng chỉ đọc mà không thể chỉnh sửa với bất kỳ phần mềm PIPE-FLO.

What is a PSV file?

CAD file created by PIPE-FLO, an application used for designing liquid and gas piping systems; contains a working model of a piping system that can be viewed with the free PIPE-FLO Viewer program; uses a read-only format that cannot be edited with any PIPE-FLO software.

Cách mở .PSV file

Để mở file .PSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSV do người dùng đóng góp.

  • WinFAM
  • WatchTVPro Ex
  • WatchTVPro Ex
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Paradise Solitaire
  • Paradise Solitaire

Chuyển đổi file .PSV

File .PSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.