Respondeat superior

Định nghĩa Respondeat superior là gì?

Respondeat superiorĐáp ứng cấp trên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Respondeat superior – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Học thuyết pháp lý mà một hiệu trưởng, sử dụng lao động, hoặc vượt trội là chịu trách nhiệm về hoạt động của hoa hồng và thiếu sót của một đại lý, nhân viên hoặc cấp dưới, thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Latin cho, để cho (bậc thầy) giám đốc trả lời.

Definition – What does Respondeat superior mean

Legal doctrine that a principal, employer, or superior is responsible for the acts of commission and omission of an agent, employee, or subordinate, performed within the scope of his or her duties. Latin for, let the chief (master) answer.

Source: ? Business Dictionary