QCS File

? Cách mở file .QCS? Những phần mềm mở file .QCS và sửa file lỗi. Convert N/A QCS file sang định dạng khác.

.QCS File Extension

   

File name QCS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QCS là file gì?

QCS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .QCS file

Để mở file .QCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QCS do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters Eikon

Chuyển đổi file .QCS

File .QCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.