Quoted price

Định nghĩa Quoted price là gì?

Quoted priceGiá trích dẫn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quoted price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí bảo hiểm cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà một người bán hoặc nhà cung cấp có thẩm quyền cung cấp một cách thiện chí. Đây là một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản để bán sản phẩm tại các số liệu công bố. Nó không phải là giống như giá bán lẻ. Một thợ máy có thể kể một khách hàng giá xấp xỉ để hoàn thành một sửa chữa. Nếu chi phí sẽ vượt giá niêm yết, ông phải giải thích tại sao giá niêm yết không thể được đáp ứng và đạt được sự cho phép điều chỉnh giá cho các yếu tố vô hình. Còn được gọi là chi phí ước tính.

Definition – What does Quoted price mean

The cost of coverage for a product or service that an authorized seller or provider offers in good faith. This is a verbal or written agreement to sell the product at the stated amount. It is not the same as retail price. A mechanic can tell a customer the approximate price to complete a repair. If the cost is going to exceed the quoted price, he must explain why the quoted price cannot be met and gain the permission to adjust the price for the unseen factor. Also called estimated cost.

Source: ? Business Dictionary