RDI File

? Cách mở file .RDI? Những phần mềm mở file .RDI và sửa file lỗi. Convert Binary RDI file sang định dạng khác.

.RDI File Extension

   

File name RDI File
File Type 1Rohos Disk Image File
Nhà phát triển Tesline-Service
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RDI là file gì?

RDI là Encoded Files – 1Rohos Disk Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tesline-Service.

Nộp được tạo ra bởi phần mềm Rohos đĩa mã hóa ổ đĩa; cửa hàng một mật khẩu bảo vệ tập hợp các files dưới dạng phân vùng đĩa ẩn; được sử dụng để lưu trữ thông tin nhạy cảm trên máy tính cục bộ hoặc trên một ổ đĩa ngoài như một ổ đĩa flash USB.

What is a RDI file?

File created by Rohos disk drive encryption software; stores a password protected set of files as a hidden disk partition; used for storing sensitive information on the local computer or on an external drive such as a USB flash drive.

Cách mở .RDI file

Để mở file .RDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDI do người dùng đóng góp.

  • Tesline-Service Rohos Disk Encryption
  • Tesline-Service Rohos Mini Drive
  • Tesline-Service Rohos Mini Drive
  • Meeting

Chuyển đổi file .RDI

File .RDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.