README File

? Cách mở file .README? Những phần mềm mở file .README và sửa file lỗi. Convert N/A README file sang định dạng khác.

.README File Extension

   

File name README File
File Type Readme File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .README là file gì?

README là Text Files – Readme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản được gọi là một “tập tin readme;” chứa thông tin quan trọng về quá trình cài đặt hoặc sử dụng một chương trình phần mềm nào đó hoặc cập nhật phần mềm; có thể được bao gồm với một trình cài đặt phần mềm hoặc cài đặt với một ứng dụng.

What is a README file?

Text document referred to as a “readme file;” contains important information about the installation or usage a of certain software program or software update; may be included with a software installer or installed with an application.

Cách mở .README file

Để mở file .README click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .README bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .README

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .README do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Web Platform Extensions

Chuyển đổi file .README

File .README có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.