Rent ceiling

Định nghĩa Rent ceiling là gì?

Rent ceilingTrần thuê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rent ceiling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá tối đa mà chủ nhà có thể tính phí cho việc thuê nhà. Một trần thuê được quy định trong các luật kiểm soát tiền thuê nhà, mà nhằm mục đích bảo vệ người thuê từ được định giá ra khỏi nhà của họ. Những người chỉ trích luật kiểm soát thuê tin rằng họ nản lòng chủ nhà từ việc duy trì tài sản và làm méo mó thị trường bất động sản tại địa phương.

Definition – What does Rent ceiling mean

The maximum price that a landlord can charge for rent. A rent ceiling is specified in rent control laws, which are intended to protect renters from being priced out of their homes. Critics of rent control laws believe that they discourage landlords from maintaining properties and distort the local real estate market.

Source: ? Business Dictionary