Quality of service (QoS)

Định nghĩa Quality of service (QoS) là gì?

Quality of service (QoS)Chất lượng dịch vụ (QoS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quality of service (QoS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ mà một hoạt động cung cấp thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng. Ví dụ, chất lượng dịch vụ (QoS) công nghệ sử dụng trong kinh doanh điện tử hoặc điện thoại kết nối mạng thường hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quản lý giao thông mạng để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng mạng.

Definition – What does Quality of service (QoS) mean

The degree to which a provided activity promotes customer satisfaction. For example, quality of service (QoS) technologies used in the electronic or telephone networking business typically assists in optimizing network traffic management in order to improve the experience of network users.

Source: ? Business Dictionary