GMS File

? Cách mở file .GMS? Những phần mềm mở file .GMS và sửa file lỗi. Convert Binary GMS file sang định dạng khác.

.GMS File Extension

   

File name GMS File
File Type 1Gesture and Motion Signal File
Nhà phát triển GMS
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .GMS là file gì?

GMS là Data Files – 1Gesture and Motion Signal File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GMS.

Các định dạng tập tin GMS là một định dạng nhị phân tối thiểu dùng để sắp xếp và lưu trữ cử chỉ và chuyển động tín hiệu. Nó chứa những cử chỉ (chuyển động của con người) mà mọi người có thể sử dụng để kiểm soát máy tính.

What is a GMS file?

The GMS file format is a minimal binary format used to organize and store gesture and motion signals. It contains gestures (human motions) that people can use to control computers.

Cách mở .GMS file

Để mở file .GMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMS do người dùng đóng góp.

  • Global Mapper
  • GAMS Distribution
  • GAMS Distribution
  • GEO5
  • Media Player Classic
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Illustrator

Chuyển đổi file .GMS

File .GMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.