Repayment plan

Định nghĩa Repayment plan là gì?

Repayment planKế hoạch trả nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Repayment plan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận giữa các bên tham gia trả góp lại quá hạn.

Definition – What does Repayment plan mean

An agreement made between parties to pay back overdue installments.

Source: ? Business Dictionary