RZX File

? Cách mở file .RZX? Những phần mềm mở file .RZX và sửa file lỗi. Convert N/A RZX file sang định dạng khác.

.RZX File Extension

   

File name RZX File
File Type File Crypt Encrypted File
Nhà phát triển Red Zion
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RZX là file gì?

RZX là Encoded Files – File Crypt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Red Zion.

tập tin được bảo vệ mã hóa với File Crypt, một chương trình phần mềm miễn phí cho việc tạo file mã hóa; đòi hỏi một mật khẩu để được giải mã và mở ra.

What is a RZX file?

Protected file encrypted with File Crypt, a freeware program for creating encrypted files; requires a password to be decrypted and opened.

Cách mở .RZX file

Để mở file .RZX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RZX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RZX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RZX do người dùng đóng góp.

  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Free Unix Spectrum Emulator

Chuyển đổi file .RZX

File .RZX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.