Safe water

Định nghĩa Safe water là gì?

Safe waterNước an toàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Safe water – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nước uống miễn phí từ các vi sinh vật và các chất có hại, thậm chí nếu nó có thể có màu sắc, mùi, hay vấn đề hương vị do các khoáng chất hoà tan.

Definition – What does Safe water mean

Potable water free from harmful microorganisms and substances, even if it may have color, odor, or taste problem due to dissolved minerals.

Source: ? Business Dictionary