SAI File

? Cách mở file .SAI? Những phần mềm mở file .SAI và sửa file lỗi. Convert Binary SAI file sang định dạng khác.

.SAI File Extension

   

File name SAI File
File Type PaintTool SAI Image
Nhà phát triển SYSTEMAX Software Development
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (50 Bình chọn)

File .SAI là file gì?

SAI là Raster Image Files – PaintTool SAI Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SYSTEMAX Software Development.

tập tin một SAI là một hình ảnh raster tạo ra bởi PainTool SÀI, một ứng dụng sơn nhẹ cho Windows. Nó chứa một bản vẽ được tạo ra bởi người sử dụng, trong đó bao gồm một hoặc độc lập nhiều lớp chỉnh sửa. file SÀI có thể được lưu lại, đóng cửa, và mở cửa trở lại để chỉnh sửa thêm.

What is a SAI file?

An SAI file is a raster image created by PainTool SAI, a lightweight painting application for Windows. It contains a drawing created by the user, which includes one or more independent editing layers. SAI files can be saved, closed, and reopened for further editing.

Cách mở .SAI file

Để mở file .SAI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAI do người dùng đóng góp.

  • SYSTEMAX PaintTool SAI
  • Sage Simply Accounting
  • Sage Simply Accounting
  • Simply Accounting by Sage
  • Stuffit Expander
  • Paint Tool SAI
  • Paint Tool SAI

Chuyển đổi file .SAI

File .SAI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.