Sale price

Định nghĩa Sale price là gì?

Sale priceGiá bán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sale price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá chiết khấu của một mục từ giá bán thông thường.

Definition – What does Sale price mean

The discounted price of an item from the regular selling price.

Source: ? Business Dictionary