Sales return

Định nghĩa Sales return là gì?

Sales returnLợi nhuận bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales return – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi một người tiêu dùng không hài lòng với sản phẩm và hy vọng sẽ nhận được đầy đủ số tiền thanh toán cho sản phẩm.

Definition – What does Sales return mean

When a consumer is not satisfied with a product and expects to receive the full amount paid for the product.

Source: ? Business Dictionary