SCT File

? Cách mở file .SCT? Những phần mềm mở file .SCT và sửa file lỗi. Convert Text SCT file sang định dạng khác.

.SCT File Extension

   

File name SCT File
File Type 1Windows Scriptlet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .SCT là file gì?

SCT là Executable Files – 1Windows Scriptlet, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Script dùng để tạo ra một mô hình (COM) thành phần Object Component; có thể được viết bằng ngôn ngữ kịch bản khác nhau như VBScript, JavaScript hay JScript; chạy chính nó trong Windows nếu Windows Scripting Host được cài đặt.

What is a SCT file?

Script used to create a Component Object Model (.COM) component; may be written in various scripting languages such as VBScript, JavaScript, or JScript; runs itself in Windows if the Windows Scripting Host is installed.

Cách mở .SCT file

Để mở file .SCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Microsoft Visual FoxPro
  • Microsoft Visual FoxPro
  • Ulead Photo Explorer
  • Paint Shop Pro
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .SCT

File .SCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.