SKT File

? Cách mở file .SKT? Những phần mềm mở file .SKT và sửa file lỗi. Convert N/A SKT file sang định dạng khác.

.SKT File Extension

   

File name SKT File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SKT là file gì?

SKT là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .SKT file

Để mở file .SKT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKT do người dùng đóng góp.

  • WinSketch Pro
  • Marketing Plan Pro
  • Marketing Plan Pro

Chuyển đổi file .SKT

File .SKT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.