Spectaculator ZX Spectrum Emulator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Spectaculator ZX Spectrum Emulator – NA

Phần mềm Spectaculator ZX Spectrum Emulator

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Spectaculator ZX Spectrum Emulator là phần mềm gì?

Spectaculator ZX Spectrum Emulator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Spectaculator ZX Spectrum Emulator là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Jonathan Needle, các Spectaculator ZX Spectrum Emulator là một ứng dụng giả lập máy tính đặc biệt là sử dụng cho các hệ thống dựa trên Windows. giả lập này đặc biệt làm việc cho Windows XP, Vista, 7 và 8. Nó giả lập một loạt các quang phổ như + 2A, 3, 2, 128, 48 K, và 128. Nó cũng được sử dụng để nhân bản thi đua của Scorpion ZS256 cũng như của Pentagon.Spectaculator Nga ZX Spectrum Emulator lần đầu tiên được sử dụng trong những năm 80 khi 8-bit chơi game đã đạt được căn cứ. Với việc sử dụng giả lập này, người dùng có thể tham gia chơi được cấp phép nền tảng ZX Spectrum. Ví dụ về các trò chơi là Bounder và Avenger, cả hai phát triển và thiết kế bởi Gremlin Graphics. 3D Starstrike, một trò chơi được phát triển và phát hành bởi Realtime Games Phần mềm, cũng có thể được khám phá sử dụng giả lập này. trò chơi khác bao gồm Auf Wiedersehen Monty, Dark Star, và Cyclone, Forbidden Planet, và Krackout. Trò chơi được phát triển bởi Thiết kế Thiết kế như Halls của Things và Dynamite Dan cũng là một trong những trò chơi được cấp phép có thể truy cập và chơi bằng cách sử dụng Spectaculator ZX Spectrum Emulator.Spectaculator ZX Spectrum Emulator cũng đã được tăng cường để được sử dụng trên máy nghe nhạc iPod và iPad. Các phiên bản mới đi kèm với các tính năng khác như khả năng tiết kiệm tiến độ trận đấu và khả năng sử dụng bàn phím ZX Spectrum-based.

What is Spectaculator ZX Spectrum Emulator?

Developed by Jonathan Needle, the Spectaculator ZX Spectrum Emulator is a PC emulator application particularly used for Windows-based systems. This emulator specifically works for Windows XP, Vista, 7 and 8. It emulates a range of spectrums such as +2A, +3, +2, +128, 48 K, and 128. It is also used to emulate clones of Scorpion ZS256 as well as of the Russian Pentagon.Spectaculator ZX Spectrum Emulator was first utilized during the 80s when 8-bit gaming gained grounds. With the use of this emulator, users may take part in playing licensed ZX Spectrum platforms. Examples of these games are Bounder and Avenger, both developed and designed by Gremlin Graphics. 3D Starstrike, a game developed and released by Realtime Games Software, can also be explored using this emulator. Other games include Auf Wiedersehen Monty, Dark Star, and Cyclone, Forbidden Planet, and Krackout. Games developed by Design Design such as Halls of the Things and Dynamite Dan are also among the licensed games that can be accessed and played using the Spectaculator ZX Spectrum Emulator.Spectaculator ZX Spectrum Emulator has also been enhanced to be used on iPods and iPads. The recent version comes with other features such as the capability to save the game progress and the possibility of using ZX Spectrum-based keyboard.

Các loại file được mở bởi Spectaculator ZX Spectrum Emulator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Spectaculator ZX Spectrum Emulator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BLKCSWDSKFDIIMGMDRMGTRZXSCLSNASZXTAPTRDTZXUDIZ80

Download Spectaculator ZX Spectrum Emulator

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg