MPF File

? Cách mở file .MPF? Những phần mềm mở file .MPF và sửa file lỗi. Convert N/A MPF file sang định dạng khác.

.MPF File Extension

   

File name MPF File
File Type 1Microsoft Media Package FIle
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .MPF là file gì?

MPF là Raster Image Files – 1Microsoft Media Package FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Phương tiện truyền thông tập tin được sử dụng bởi Microsoft Clip Organizer, một chương trình quản lý hình ảnh clip nghệ thuật cho các ứng dụng Microsoft Office; chứa file .WMF, hình ảnh clip nghệ thuật, và từ khóa trong một gói nén.

What is a MPF file?

Media file used by Microsoft Clip Organizer, a program that manages clip art images for Microsoft Office applications; contains .WMF files, clip art images, and keywords in a compressed package.

Cách mở .MPF file

Để mở file .MPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office Home and Student – English
  • Microsoft Office Home and Business – English
  • Microsoft Office Home and Business – English
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office Starter – English
  • MANDARA
  • MANDARA

Chuyển đổi file .MPF

File .MPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.