SQLITE3 File

? Cách mở file .SQLITE3? Những phần mềm mở file .SQLITE3 và sửa file lỗi. Convert Binary SQLITE3 file sang định dạng khác.

.SQLITE3 File Extension

   

File name SQLITE3 File
File Type SQLite 3 Database File
Nhà phát triển SQLite
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .SQLITE3 là file gì?

SQLITE3 là Database Files – SQLite 3 Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SQLite.

tập tin cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong các định dạng SQLite 3; chứa cấu trúc bản ghi dữ liệu, trong đó chứa các loại dữ liệu và giá trị; thường được sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu nhúng SQL dựa trên cho các ứng dụng iPhone và các ứng dụng di động khác.

What is a SQLITE3 file?

Database file stored in the SQLite 3 format; contains structured data records, which contain data types and values; often used for storing embedded SQL-based databases for iPhone apps and other mobile applications.

Cách mở .SQLITE3 file

Để mở file .SQLITE3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQLITE3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQLITE3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQLITE3 do người dùng đóng góp.

  • Aryson SQLite Viewer
  • SQLite
  • SQLite
  • Sqliteman
  • SQLite Database Browser

Chuyển đổi file .SQLITE3

File .SQLITE3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.