SSK File

? Cách mở file .SSK? Những phần mềm mở file .SSK và sửa file lỗi. Convert Binary SSK file sang định dạng khác.

.SSK File Extension

   

File name SSK File
File Type SmartSketch 95 Document
Nhà phát triển Adobe
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SSK là file gì?

SSK là Vector Image Files – SmartSketch 95 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe.

Bản vẽ 2D tạo ra với SmartSketch 95, một tuổi đồ họa vector chương trình chỉnh sửa cho Windows; chứa đường dẫn, hình dạng, và dữ liệu vector-based khác.

What is a SSK file?

2D drawing created with SmartSketch 95, an old vector graphics editing program for Windows; contains paths, shapes, and other vector-based data.

Cách mở .SSK file

Để mở file .SSK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSK do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Stickies
  • Stickies
  • Storm demo
  • Sketch
  • Graphics Workshop
  • Graphics Workshop

Chuyển đổi file .SSK

File .SSK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.