Striking price

Định nghĩa Striking price là gì?

Striking priceGiá nổi bật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Striking price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho giá thực hiện.

Definition – What does Striking price mean

Alternative term for exercise price.

Source: ? Business Dictionary