SVF File

? Cách mở file .SVF? Những phần mềm mở file .SVF và sửa file lỗi. Convert Text SVF file sang định dạng khác.

.SVF File Extension

   

File name SVF File
File Type 1Serial Vector Format File
Nhà phát triển JTAG
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SVF là file gì?

SVF là Data Files – 1Serial Vector Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi JTAG.

Tập tin được tạo ra để thử nghiệm thiết bị logic lập trình (PLD) thiết kế; chứa các hướng dẫn cho một hoặc trường hợp thử nghiệm hơn, chẳng hạn như đối với kiểm tra logic tổ hợp; sử dụng để gỡ lỗi bo mạch in mạch (PCB), mạch tích hợp (IC), và hệ thống nhúng.

What is a SVF file?

File created for testing programmable logic device (PLD) designs; contains instructions for one or more test cases, such as for combinational logic checks; used for debugging printed circuit boards (PCBs), integrated circuits (ICs), and embedded systems.

Cách mở .SVF file

Để mở file .SVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVF do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE WebPACK
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite
  • SmartVersion

Chuyển đổi file .SVF

File .SVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.