TAB File

? Cách mở file .TAB? Những phần mềm mở file .TAB và sửa file lỗi. Convert Text TAB file sang định dạng khác.

.TAB File Extension

   

File name TAB File
File Type 1Typinator Set File
Nhà phát triển Ergonis Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (24 Bình chọn)

File .TAB là file gì?

TAB là Data Files – 1Typinator Set File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ergonis Software.

tập tin Một TAB là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Typinator, một chương trình gõ phím tắt cho hệ điều hành MacOS. Nó bao gồm một tập hợp các chữ viết tắt gõ và lời nói của họ có liên quan bổ sung bởi người sử dụng. file TAB được tham chiếu bởi Typinator để chèn từ liên quan khi chữ viết tắt được gõ vào văn bản, trình duyệt web, và các chương trình khác trên máy tính.

What is a TAB file?

A TAB file is a data file created by Typinator, a typing shortcut program for macOS. It contains a set of typing abbreviations and their associated words added by users. TAB files are referenced by Typinator to insert associated words when abbreviations are typed in documents, web browsers, and other programs on a computer.

Cách mở .TAB file

Để mở file .TAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAB do người dùng đóng góp.

  • Ergonis Software Typinator
  • ThinkFree Office
  • ThinkFree Office
  • Stuffit Expander
  • MapInfo Professional for Microsoft Windows
  • MapInfo Professional
  • MapInfo Professional

Chuyển đổi file .TAB

File .TAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.