TDP File

? Cách mở file .TDP? Những phần mềm mở file .TDP và sửa file lỗi. Convert N/A TDP file sang định dạng khác.

.TDP File Extension

   

File name TDP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TDP là file gì?

TDP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TDP file

Để mở file .TDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDP do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • Switch Sound File Converter
  • Switch Sound File Converter
  • Pixillion Image Converter
  • ArcSoft TotalMedia Studio
  • ShowBiz
  • ShowBiz

Chuyển đổi file .TDP

File .TDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.