TMC File

? Cách mở file .TMC? Những phần mềm mở file .TMC và sửa file lỗi. Convert N/A TMC file sang định dạng khác.

.TMC File Extension

   

File name TMC File
File Type Theta Music Composer 1.x Audio File
Nhà phát triển Theta Music Composer
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TMC là file gì?

TMC là Audio Files – Theta Music Composer 1.x Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Theta Music Composer.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi Theta Âm nhạc Composer (TMC), một trình soạn thảo âm nhạc cho Atari; hỗ trợ mono và âm thanh stereo; cho phép người dùng thử nghiệm với âm thanh stereo Atari âm nhạc; khác với định dạng .TM8 tương tự, mà hỗ trợ 8 kênh.

What is a TMC file?

Audio file created by Theta Music Composer (TMC), a music editor for Atari; supports mono and stereo audio; allows users to experiment with stereo Atari music; differs from the similar .TM8 format, which supports 8 channels.

Cách mở .TMC file

Để mở file .TMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMC do người dùng đóng góp.

  • Theta Music Composer
  • Another Slight Atari Player
  • Another Slight Atari Player
  • Shimadzu Common Container
  • TrackMan Performance Studio
  • MusiCAD
  • MusiCAD

Chuyển đổi file .TMC

File .TMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.