TS2 File

? Cách mở file .TS2? Những phần mềm mở file .TS2 và sửa file lỗi. Convert N/A TS2 file sang định dạng khác.

.TS2 File Extension

   

File name TS2 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TS2 là file gì?

TS2 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TS2 file

Để mở file .TS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TS2 do người dùng đóng góp.

  • TaxACT
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime
  • HC TraTool

Chuyển đổi file .TS2

File .TS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.