Vacation pay payable

Định nghĩa Vacation pay payable là gì?

Vacation pay payableLương nghỉ phép phải nộp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vacation pay payable – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bao nhiêu sẽ trả tiền cho một nhân viên vì thời gian nghỉ phép để xảy ra vào một thời điểm trong tương lai.

Definition – What does Vacation pay payable mean

How much will paid for an employee for vacation time to occur at a future date.

Source: ? Business Dictionary