Visual Basic

Định nghĩa Visual Basic là gì?

Visual BasicNgôn ngữ lập trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual Basic – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình và phát triển môi trường tạo ra bởi Microsoft. Nó là một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình BASIC kết hợp chức năng BASIC và lệnh với các điều khiển trực quan. Visual Basic cung cấp một giao diện người dùng GUI đồ họa cho phép các nhà phát triển để kéo và thả các đối tượng vào các chương trình như mã chương trình cũng như bằng tay ghi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Visual Basic? – Definition

Visual Basic is a programming language and development environment created by Microsoft. It is an extension of the BASIC programming language that combines BASIC functions and commands with visual controls. Visual Basic provides a graphical user interface GUI that allows the developer to drag and drop objects into the program as well as manually write program code.

Understanding the Visual Basic

Thuật ngữ liên quan

  • Virus Definition
  • VLAN

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm