VMAP File

? Cách mở file .VMAP? Những phần mềm mở file .VMAP và sửa file lỗi. Convert N/A VMAP file sang định dạng khác.

.VMAP File Extension

   

File name VMAP File
File Type Valve Source 2 Uncompiled Map File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .VMAP là file gì?

VMAP là Game Files – Valve Source 2 Uncompiled Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

tập tin Một VMAP là một tập tin bản đồ được tạo ra bởi Van Hammer Editor, một công cụ kèm với SDK nguồn và sử dụng để tạo bản đồ cho các trò chơi bằng cách sử dụng engine Source 2. Nó bao gồm một bản đồ, có thể bao gồm làn xe, người xưa, đài phun nước, doanh trại, rune, cửa hàng, trung lập trại, tháp, và các yếu tố bản đồ khác. file VMAP được biên dịch vào file .VMAP_C nhị phân, mà sau đó được sử dụng trong một trò chơi bằng cách sử dụng engine Source 2.

What is a VMAP file?

A VMAP file is a map file created by the Valve Hammer Editor, a tool included with the Source SDK and used to create maps for games using the Source 2 engine. It contains a map, which may include lanes, ancients, fountains, barracks, runes, shops, neutral camps, towers, and other map elements. VMAP files are compiled into binary .VMAP_C files, which are then used in a game using the Source 2 engine.

Cách mở .VMAP file

Để mở file .VMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMAP do người dùng đóng góp.

  • Valve DOTA 2 Workshop Tools
  • Valve Hammer Editor
  • Valve Hammer Editor

Chuyển đổi file .VMAP

File .VMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.