ZXP File

? Cách mở file .ZXP? Những phần mềm mở file .ZXP và sửa file lỗi. Convert Zip ZXP file sang định dạng khác.

.ZXP File Extension

   

File name ZXP File
File Type Extension Manager Package
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (44 Bình chọn)

File .ZXP là file gì?

ZXP là Plugin Files – Extension Manager Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Adobe Systems.

Phần mở rộng thêm khả năng bổ sung cho một chương trình phần mềm Adobe; có thể được cài đặt và loại bỏ sử dụng Adobe Extension Manager; lưu trong một định dạng nén được nén khi phần mở rộng được cài đặt.

What is a ZXP file?

Extension that adds additional capabilities to an Adobe software program; can be installed and removed using Adobe Extension Manager; saved in a zipped format that is decompressed when the extension is installed.

Cách mở .ZXP file

Để mở file .ZXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZXP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Extension Manager CC
  • Adobe Extension Manager CC
  • Adobe Extension Manager CC
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZXP

File .ZXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.