VP File

? Cách mở file .VP? Những phần mềm mở file .VP và sửa file lỗi. Convert Binary VP file sang định dạng khác.

.VP File Extension

   

File name VP File
File Type 1Verilog Encrypted Source Code File
Nhà phát triển Accellera
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .VP là file gì?

VP là Encoded Files – 1Verilog Encrypted Source Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Accellera.

tập tin mã hóa ban đầu được viết trong Verilog, một ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) được sử dụng để xác định thiết kế hệ thống điện tử; lưu trữ các phiên bản được mã hóa của một Verilog tập tin mã nguồn, trong đó sử dụng phần mở rộng v; được sử dụng để bảo vệ sở hữu trí tuệ được lưu trữ trong văn bản đơn giản các file mã nguồn.

What is a VP file?

Encrypted file originally written in Verilog, a hardware description language (HDL) used to specify electronic system designs; stores the encrypted version of a Verilog source code file, which uses the .V extension; used for protecting intellectual property stored in plain text source code files.

Cách mở .VP file

Để mở file .VP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VP do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE WebPACK
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite
  • ModelSim SE
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VP

File .VP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.