WRD File

? Cách mở file .WRD? Những phần mềm mở file .WRD và sửa file lỗi. Convert N/A WRD file sang định dạng khác.

.WRD File Extension

   

File name WRD File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WRD là file gì?

WRD là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WRD file

Để mở file .WRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WRD do người dùng đóng góp.

  • Name and Brand Generator
  • AV Video Karaoke Maker
  • AV Video Karaoke Maker

Chuyển đổi file .WRD

File .WRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.