WUS File

? Cách mở file .WUS? Những phần mềm mở file .WUS và sửa file lỗi. Convert N/A WUS file sang định dạng khác.

.WUS File Extension

   

File name WUS File
File Type WUTG Tagged Audio File
Nhà phát triển WUSSoft
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .WUS là file gì?

WUS là Audio Files – WUTG Tagged Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WUSSoft.

tập tin âm thanh được bao bọc bởi WUTG Tags, một hệ thống thẻ được phát triển bởi WUSSoft; chứa siêu dữ liệu mô tả nội dung của tập tin; hỗ trợ .MP3, .ogg (Ogg Vorbis), và .ac3 các định dạng tập tin âm thanh.

What is a WUS file?

Audio file wrapped with WUTG Tags, a tag system developed by WUSSoft; contains metadata that describes the contents of the file; supports .MP3, .OGG (Ogg Vorbis), and .AC3 audio file formats.

Cách mở .WUS file

Để mở file .WUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WUS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WUS

File .WUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.