SNAP File

? Cách mở file .SNAP? Những phần mềm mở file .SNAP và sửa file lỗi. Convert N/A SNAP file sang định dạng khác.

.SNAP File Extension

   

File name SNAP File
File Type Snap Application Package
Nhà phát triển Canonical
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SNAP là file gì?

SNAP là Executable Files – Snap Application Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canonical.

tập tin Một SNAP là một gói phần mềm nén tạo ra bởi Snapcraft, mà là một cửa hàng ứng dụng được sử dụng bởi các nhà phát triển để đóng gói và phân phối ứng dụng cho Linux. Nó chứa toàn bộ một hệ thống tập tin được gắn kết bởi công cụ snapd để chạy một ứng dụng trong Linux mà không được phát triển dành cho Linux.

What is a SNAP file?

A SNAP file is a compressed software package created by Snapcraft, which is an app store used by developers to package and distribute apps for Linux. It contains an entire filesystem that is mounted by the snapd tool to run an application in Linux without being developed for Linux.

Cách mở .SNAP file

Để mở file .SNAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAP do người dùng đóng góp.

  • snapd
  • dbForge Studio for MySQL
  • dbForge Studio for MySQL
  • dbForge Studio for SQL Server

Chuyển đổi file .SNAP

File .SNAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.