XFG File

? Cách mở file .XFG? Những phần mềm mở file .XFG và sửa file lỗi. Convert N/A XFG file sang định dạng khác.

.XFG File Extension

   

File name XFG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XFG là file gì?

XFG là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XFG file

Để mở file .XFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFG do người dùng đóng góp.

  • PD Application Program

Chuyển đổi file .XFG

File .XFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.