Nonproprietary Software

Định nghĩa Nonproprietary Software là gì?

Nonproprietary SoftwarePhần mềm nonproprietary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nonproprietary Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm nonproprietary là phần mềm mà không có bằng sáng chế hoặc bản quyền điều kiện liên kết với nó. phần mềm nonproprietary là phần mềm có sẵn công khai có thể được cài đặt một cách tự do và sử dụng. Nó cũng cung cấp truy cập đầy đủ vào mã nguồn của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm nonproprietary là bất kỳ phần mềm mà không có ý nghĩa pháp lý xung quanh việc sử dụng nó. Thông thường, phần mềm nonproprietary là miễn phí để sử dụng, mặc dù một khoản phí chưa appplied cho mục đích thương mại. Nó được phân phối theo GNU General Public License (GPL), đem lại cho người dùng cuối cùng / tổ chức sự tự do để sao chép, chia sẻ và chỉnh sửa phần mềm.

What is the Nonproprietary Software? – Definition

Nonproprietary software is software that has no patent or copyright conditions associated with it. Nonproprietary software is publicly available software that can be freely installed and used. It also provides complete access to its source code.

Understanding the Nonproprietary Software

Nonproprietary software is any software that has no legal implications surrounding its use. Typically, nonproprietary software is free to use, although a fee may be appplied for commercial use. It is distributed under GNU General Public License (GPL), giving end-users/organizations the liberty to copy, share and edit the software.

Thuật ngữ liên quan

  • Proprietary Software
  • Free Software
  • Open-Source Software (OSS)
  • GNU General Public License (GPL)
  • Atom
  • Jini
  • JXTA
  • Thunk
  • Apache Portals Project
  • Copyleft

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm