YAB File

? Cách mở file .YAB? Những phần mềm mở file .YAB và sửa file lỗi. Convert Text YAB file sang định dạng khác.

.YAB File Extension

   

File name YAB File
File Type Yabasic Source Code
Nhà phát triển Yabasic
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .YAB là file gì?

YAB là Developer Files – Yabasic Source Code, dưới định dạng Text được phát triển bởi Yabasic.

mã nguồn được viết bởi Yabasic (Tuy nhiên, một cơ bản) phần mềm lập trình; dụng cụ thông thường và các yếu tố đơn giản của ngôn ngữ cơ bản, bao gồm goto / gosub lệnh và các loại khác nhau của các vòng; hỗ trợ thư viện người dùng xác định và thủ tục con; chương trình Yabasic có khả năng đồ họa dòng đơn sắc và in ấn.

What is a YAB file?

Source code written by Yabasic (Yet another Basic) programming software; implements common and simple elements of the basic language, including goto/gosub commands and various types of loops; supports user-defined libraries and subroutines; Yabasic programs are capable of monochrome line graphics and printing.

Cách mở .YAB file

Để mở file .YAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YAB do người dùng đóng góp.

  • Yabasic
  • Yabasic
  • Yabasic

Chuyển đổi file .YAB

File .YAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.