Z6 File

? Cách mở file .Z6? Những phần mềm mở file .Z6 và sửa file lỗi. Convert N/A Z6 file sang định dạng khác.

.Z6 File Extension

   

File name Z6 File
File Type Z-machine Z-code Version 6 File
Nhà phát triển Infocom
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .Z6 là file gì?

Z6 là Game Files – Z-machine Z-code Version 6 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infocom.

Z-mã tập tin được sử dụng bởi các công cụ trò chơi Z-máy, được sử dụng để chạy các trò chơi văn bản phiêu lưu trong cuối thập niên 1970 và thập niên 80; chứa mã nguồn cho các trò chơi; bao gồm đồ họa tham chiếu trong các trò chơi không giống như các phiên bản tập tin Z-code trước; thường được điều hành bởi một người phiên dịch Z-máy, một số chương trình được liệt kê dưới đây.

What is a Z6 file?

Z-code file used by the Z-machine game engine , which was used for running text adventure games in the late 1970s and 80s; contains source code for the game; includes graphics referenced in the game unlike previous Z-code file versions; commonly run by a Z-machine interpreter, several programs are listed below.

Cách mở .Z6 file

Để mở file .Z6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z6 do người dùng đóng góp.

  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Zoom
  • Parchment

Chuyển đổi file .Z6

File .Z6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.