Zerg Rush

Định nghĩa Zerg Rush là gì?

Zerg RushZerg Rush. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zerg Rush – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Zerg rush là một thuật ngữ được sử dụng trong một số trò chơi chiến lược thời gian thực (RTS) để mô tả một cuộc tấn công áp đảo bởi một cầu thủ chống lại đối thủ của mình, thường là sớm trong trò chơi. Thuật ngữ này được phổ biến bởi “StarCraft”. Zerg, cuộc đua có thể chơi nổi tiếng nhất trong game, có khả năng nhanh chóng tạo ra các đơn vị tấn công nhỏ và rẻ tiền gọi là Zergling trong một khoảng thời gian ngắn, cho phép người chơi áp đảo lực lượng đối thủ của mình từ rất sớm trong trò chơi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Zerg Rush? – Definition

Zerg rush is a term used in several real-time strategy games (RTS) to describe an overpowering attack by a player against his opponent, usually early in the game. This term was popularized by “StarCraft”. The Zerg, the most well-known playable race in the game, has the ability to rapidly produce small and cheap offensive units called zerglings in a short period of time, allowing the player to overwhelm his opponents forces very early in the game.

Understanding the Zerg Rush

Thuật ngữ liên quan

  • Gaming
  • Internet Meme
  • Google
  • Easter Egg
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game
  • Arcade Game
  • Clan
  • Frag

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm