Access Point

Định nghĩa Access Point là gì?

Access PointĐiểm truy cập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Access Point – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một điểm truy cập là một thiết bị, chẳng hạn như một router không dây, cho phép các thiết bị không dây để kết nối với mạng. Hầu hết các điểm truy cập đã được xây dựng trong các bộ định tuyến, trong khi những người khác phải được kết nối với một router để cung cấp truy cập mạng. Trong cả hai trường hợp, các điểm truy cập thường Hardwired với các thiết bị khác, chẳng hạn như chuyển mạng băng thông rộng hoặc modem.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Access Point? – Definition

An access point is a device, such as a wireless router, that allows wireless devices to connect to a network. Most access points have built-in routers, while others must be connected to a router in order to provide network access. In either case, access points are typically hardwired to other devices, such as network switches or broadband modems.

Understanding the Access Point

Thuật ngữ liên quan

  • Access
  • Accessibility

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm