ACR File

? Cách mở file .ACR? Những phần mềm mở file .ACR và sửa file lỗi. Convert N/A ACR file sang định dạng khác.

.ACR File Extension

   

File name ACR File
File Type 1ACRobot Script
Nhà phát triển Acr-Soft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ACR là file gì?

ACR là Executable Files – 1ACRobot Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acr-Soft.

Script tạo ra với ACRobot (AutoCursorRobot), một chương trình tạo kịch bản cho chuột và bàn phím hành động; được sử dụng để tự động hóa tác vụ thông thường và đẩy nhanh tiến độ công việc lặp đi lặp lại.

What is a ACR file?

Script created with ACRobot (AutoCursorRobot), a program that creates scripts for mouse and keyboard actions; used for automating common tasks and speeding up repetitive jobs.

Cách mở .ACR file

Để mở file .ACR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACR do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • Vault
  • Vault
  • Vault Basic
  • Vault Explorer
  • Vault Professional
  • Vault Professional

Chuyển đổi file .ACR

File .ACR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.