Active customers

Định nghĩa Active customers là gì?

Active customersKhách hàng hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active customers – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khách hàng đã mua sản phẩm của một công ty ít nhất một lần trong một khoảng thời gian 12 tháng. khách hàng hoạt động có nhiều khả năng (so với khách hàng không hoạt động hoặc thỉnh thoảng) để mua lại.

Definition – What does Active customers mean

Customers who have bought a firm’s products at least once in a 12 month period. Active customers are more likely (than the non-active or occasional customers) to buy again.

Source: ? Business Dictionary