ATS File

? Cách mở file .ATS? Những phần mềm mở file .ATS và sửa file lỗi. Convert Text ATS file sang định dạng khác.

.ATS File Extension

   

File name ATS File
File Type Advanced ETL Transformation Script
Nhà phát triển DB Software Laboratory
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ATS là file gì?

ATS là Data Files – Advanced ETL Transformation Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi DB Software Laboratory.

Script tạo bởi Advanced ETL Processor, một tích hợp dữ liệu và công cụ chuyển đổi; tiết kiệm quy tắc cho độc giả dữ liệu, máy biến áp, và nhà văn; biến đổi dữ liệu giữa các định dạng nguồn và đích khi chạy; có thể được chỉnh sửa trực quan như một dòng dữ liệu sơ đồ trong phần mềm.

What is a ATS file?

Script created by Advanced ETL Processor, a data integration and conversion tool; saves rules for data readers, transformers, and writers; transforms data between source and destination formats when run; can be edited visually as a data flow diagram in the software.

Cách mở .ATS file

Để mở file .ATS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATS do người dùng đóng góp.

  • DB Software Laboratory Advanced ETL Processor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Aral Trans
  • Advanced Tetric
  • ATS Scriptway
  • ATS Scriptway

Chuyển đổi file .ATS

File .ATS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.