AVHD File

? Cách mở file .AVHD? Những phần mềm mở file .AVHD và sửa file lỗi. Convert Binary AVHD file sang định dạng khác.

.AVHD File Extension

   

File name AVHD File
File Type Hyper-V SnapShot File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .AVHD là file gì?

AVHD là Disk Image Files – Hyper-V SnapShot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Hyper-V, một chương trình ảo hóa bao gồm với Microsoft Windows Server; tiết kiệm một bản chụp của các trường hợp máy ảo và cho phép trạng thái của máy ảo được khôi phục; có thể rất lớn trong kích thước.

What is a AVHD file?

File created by Hyper-V, a virtualization program included with Microsoft Windows Server; saves a snapshot of the virtual machines instances and allows the state of the virtual machines to be restored; may be very large in size.

Cách mở .AVHD file

Để mở file .AVHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVHD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Server 2019

Chuyển đổi file .AVHD

File .AVHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.