AZW3 File

? Cách mở file .AZW3? Những phần mềm mở file .AZW3 và sửa file lỗi. Convert Binary AZW3 file sang định dạng khác.

.AZW3 File Extension

   

File name AZW3 File
File Type Amazon KF8 eBook File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (60 Bình chọn)

File .AZW3 là file gì?

AZW3 là eBook Files – Amazon KF8 eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin một AZW3 là một eBook tạo trong hộp thoại Format Kindle 8 (KF8), Amazon kế sang định dạng .AZW. Nó hỗ trợ các tính năng mới như hỗ trợ HTML5 và CSS3 cũng như nhiều khả năng định dạng khác.
 file AZW3 thường bao gồm bảo vệ DRM và được sử dụng như là định dạng tải về nhiều Amazon eBooks.

What is a AZW3 file?

An AZW3 file is an eBook created in the Kindle Format 8 (KF8), Amazon’s successor to the .AZW format. It supports newer features such as HTML5 and CSS3 support as well as many other formatting capabilities.
AZW3 files often include DRM protection and are used as the download format for many Amazon eBooks.

Cách mở .AZW3 file

Để mở file .AZW3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZW3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZW3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZW3 do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Kindle Previewer
  • Calibre
  • Amazon Kindle for Mac
  • Amazon Kindle for Mac

Chuyển đổi file .AZW3

File .AZW3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert azw3 to pdf